Tingbok for Nedre Romerike nr. 1 - 9

Fet Prestegjeld årene 1663 - 1677 (j.nr 2086/64 - j.nr. 1897/66)

 

Rettsaker i Fet
Sak 1 Sak 18 Sak 35 Sak 52
Sak 2 Sak 19 Sak 36 Sak 53
Sak 3 Sak 20 Sak 37 Sak 54
Sak 4 Sak 21 Sak 38 Sak 55
Sak 5 Sak 22 Sak 39

Sak 56

Sak 6 Sak 23 Sak 40 Sak 57
Sak 7 Sak 24 Sak 41 Sak 58
Sak 8 Sak 25 Sak 42 Sak 59
Sak 9 Sak 26 Sak 43 Sak 60
Sak 10 Sak 27 Sak 44 Sak 61
Sak 11 Sak 28 Sak 45 Sak 62
Sak 12 Sak 29 Sak 46 Sak 63
Sak 13 Sak 30 Sak 47 Sak 64
Sak 14 Sak 31 Sak 48 Sak 65
Sak 15 Sak 32 Sak 49
Sak 16 Sak 33 Sak 50
Sak 17 Sak 34 Sak 51

OBS! Filene er avskrift av en avskrift av tingboken hvor språket desverre var 'modernisert'


Oppdatert  20. november 1998 - Lokalhistorisk Ressurssenter Fet