Tingbok 6
Side 80

Anno 1672 den 13 nov. ble rettergang hodt på Søndre By i Fet. Saken gjelder at Christen Blæsa har brukt 1/2 gården By uten landherrens minde. Flere var innblandet: Bl a Simon Råsåk (Gulbrands sønn) Simon Råsåk skulle ha Chr. Blæsas sted-datter tilekte og det var han som var leilending på Søndre By. Christen Blæsa hadde også hogd tømmer 16 tylter i sameieskogen: Søndre og Nordre By, Ånerud og Sofsred og solt det til Sr. Anders Pedersen. Simon har 5 fj. i byksel fra Jacob Diriksen, men han bodde hjemme og lot Christen Blæsa bruke grd. Christen tilstod å ha sådd 3 tønder havre og Simon 3 tønder havre. Hver høstet sitt og ligger for seg i laden. Høyet høstet de under et. Simon hadde også hogd 6 tylter tømmer i skogen. Dette tilstod Gulbrand Råsåk, Simons far som også hadde møtt opp.

Avsagt: Ettersom Christen Blæsa selv vedgår å ha brukt en del av By og hogd tømmer i sameieskogen, er han dømt til å betale jorddrotten Christen Eskildsen i landnamsbøter 6 øre sølv med mere.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network