Tingbok 8
9. Desember 1676.

Ekstrarett på Vinsnes i Fet i følgende sak.

Lensmann Peder Jølsen tilstede.

Lagrett: Peder Vinsnes, Jon Skjelver, Gunner Balnes, Sakarias Berger, Jakob Berger og Hans Tien.

Sr. Anders Pedersen, rådmann i Kristiania (ved fullmektig Erik Rafn) hadde stevnet Botild salig Henrik Ramstads enke, for gjeld som Henrik var blitt skyldig saksøkeren, 33 rdr. 1 ort 20 sk.

Botild vedgikk gjelden.

Dom: Hun skal betale de 33 rdr. 1 ort 20 sk. innen14 dager, med kost og tæring.

 


Updated July 1, 1997 - The Viking Network