Tingbok 2
Side 81 b.

26/10 1668 rett på Øverby i Fet. Lensm. Peder Jølsen.

Lagrett: Markus Faller, Gulbr. Hovind, Brynild Nerdrum, Gunder Balnes, Chrf. Tien, Knut Tveter, Jost Støvind, Gulbr. Rosak, Dafin Ramstad, Johannes Guttersrud, Hans Hval, Svend Holt. (Søren Hagas navn igjen overstrøket).

Anders Jahr hadde på sin hustru Mari Thostensdtr., Kari og Bottil Thostensdøtres vegne stevnet Ingeborg Øverby, deres stemor, for 1/2 skpd. odelsgods i Øverby, etter deres mor Hilleborg Øverby og siden med hennes barn, deres stesøsken (halvsøsken?) gått i farsarv etter deres sal. far Thosten Øverby. Samtidig er deres morbror (Hilleborg Øverbys bror) Elias Hoff stevnet, han er deres firholdsmann (formynder).

Anders Jahr med Peder Simonsen som fullm. var tilstede. Ingeborg Øverby og hennes bror Erik Vallerud (på Lørenskog?) med Truls Nerdrum som fullm. En kontrakt av 27/10 1667 fremlegges hvoretter Anders Jahr (på hustrus vegne) skal innløse 1/2 skpd. og Ingeborg Øverby og hennes tre barn det annet halve skpd. Pantepenger (eller halvparten av dem?) er 42 rd. 2 mk. 10 sk.

Forlik: Haral og Ingeborg Øverby beholder gården livstid og de fikk Anders Jahrs bygselseddel på hans del.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network