Tingbok 8
Side 20a

Ting på Vinsnes tingstue i Fet 21.-4.-1676.

Lagrett: Dagfinn Ramstad, Knut Tveter, Jon Skjelver, Hans Skårer, Jørgen Vilberg, Johannes Guttarsrud, Erik Jaer, Jakob Berger, Kristen Blesa, Gulbrand Gjestad, Hans Løken og Søren Haga.

Lensmann: Peder Kristoffersen Jølsen.

Fogd Schumacher tilstede.

 

Forordninger og skattebrev ble forkynt.

Deretter ble skatten lagt.

Tinglyst Jens Jensens forbud mot å flake av hans tømmer i andre flaker.

Forkynt stiftsskriver Hans Musts bestalling, som m.s. melder at Must skal nyte toppmålet av kirketienden slik Johan Gaarmand gjorde før ham. Dat. 15.-4.-1674.

Almuen svarte at de etter ordre hadde levert kirkens tiende for 1675 - med toppmål -, og ikke kan svare ytterligere toppmål.

Oluf Torstensen den yngre (i Kristiania) hans sak mot Trond Ånerud, Kristoffer Østanes og Peder Bjørkeflåttens enke, utsatt fra 17.-12.-1675.

Dom: De 3 saksøkte skal betale det de skylder innen 14 dager.

 Jens Pedersen hadde stevnt Torsten Ramstad for 2 tønner havre. Torsten møtte og lovte å betale Jens Pedersen 2 ½ rdr.

Sr. Oluf Torstensen den eldre, borger og handelsmann i Kristiania, hadde stevnt Kristoffer Råsåk for en hest som var blitt utlagt til saksøkeren for gjeld etter Gulbrand Råsåk, men som Kristoffer nekter å levere fra seg før han får betaling for å ha fødd 2 kuer for Oluf i 11 uker.

Dom: Kristoffer Råsåk bør innen 14 dager levere hesten til Oluf Torstensen, og godtgjøre ham saksomkostninger.

Dog bør Kristoffer ha billig godtgjørelse for å ha fødd de to kuer, om således rettelig befinnes.

Kristen Eskildsen, rådmann i Kristiania, hadde stevnt følgende for gjeld:

at det burde vært søkt på skiftet etter ham.

Dom: Alle som vedgikk gjelden, skal betale innen 14 dager. De som har motregnskap, skal innen samme tid "forføye seg inn" til avregning, eller lide dom til neste ting.

Boye Pedersen (Nils Tollers fullmektig) fik dom på resterende tømmerkjøringspenger.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network