Tingbok 2
Side 48

18/7 1668 rett på lille Løken i Fet. Lensmann Peder Jølsen.

Lagrett: Jon Skjelver, Halvor Skjelver, Gunder Balnes, Jost Støvin, Ole Hotvedt og Zakarias Berger.

Gunder Løken bortreist, han er lovlig stevnet. Konen Botell møtte. Han har tatt med seg et dragspjeld, en jernstøtte under skorstenen (i steden innsatt en bjørkestaur), en lås for stolpebodens dør, en skive tatt fra stuen, benkene nedbrutt og uttatt.

Ble opplest major Urnes fullmakt til Jens Clausen Juel om at han på oberst Skades vegne skal føre denne sak, og dommen over Gunder Løken i 1667, at han har forbrudt sin gård fordi han ikke har betalt landskylden.

Avsagt: Da Gunder Løken idag tidlig er reist herfra i den hensikt å flytte, er han gitt 3 netters frist å flytte på, er han ikke da borte, skal han kastes ut, og hvis det ikke da er innsatt igjen det han ulovlig har bortført, bør han unngjelde etter loven.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network