Tingbok 8
Side 28 b.

12.-6.-1676. Åstedsak ved Rælingsbrua - mellom Nordre Fjerdingby og Bjørnholt på den ene siden, og Nedre Åmot på den andre.

Lagrett: Harald Auten, Brynil Nerdrum, Torbjørn Svindal, Søren Haga, Gunner Faller, Jakob Berger, Hans Tien, Ole Narvestad, Bård Uller, Erik Jaer, Haftor Grini og Ole Grini.

I lensmannens sted var Peder Erlandsen Vinsnes tilstede.

Saksøkere: Soknepresten hr. Johan Mogensen Teiste og Ole Fjerdingby - hadde stevnt Torsten, Ole, Kristoffer og Angerd (Ambjør?) Nedre Åmot, Arne Hovin i Fet sokn, Peder Li på Lørenskogen, Peder Skoholt, Kristoffer Sundet, og Jens Fjerdingby på sine stebarns vegner, - for skogerhugst og eigendom med videre. Som vitner stevnt Paul vognmann i Kristiania, Ragnhild Vilberg og Aksel Mogensen.

Framlagt tingbok for 1665, hvori innført hva som passerte om samme sak 7.-10.-1665. - og utskrift av tingbok for 1675 i samme sak.

Ragnhild Vilberg provet at hennes far Siver Bjørnholt og gamle Ole Fjerdingby hogg et tyriverk sør i Marikollen, uten at de på Åmot anket over det.

Aksel Mogensen vitnet at han tjente hos Ole Fjerdinby for 23 år siden. Da sa gamle Ole Fjerdingbys enke at Marikollen ligger i Fjerdinbyskogen, og at det først de på Bbjørnholt kom herinn i skogen, da ga de hvert år en sau i sæterleie, men nå er det sameie. Det går en bekk ned av Marikollen, som er skogskille.

Peder Andersen klokker i Fet ga skriftlig prov om en død manns ord (d. er: Paul vognmanns).

De saksøktes fullmektig Bastian Stalsberg påstod at saksøkernes vitner var sankeprov, og at Ragnhild Vilberg var beslektet til Sven Bjørnholt som er Gullik Bjørnholts halvmorsøster (!), ikke bør prove, da saka angår Bjørnholt. Bastian Stalsberg førte Haftor Holt og Jens Fjerdinby som vitnet at Holt og Fjerdingby garder har sameige, deres (sameie) skog går til Blåtjernet, og de har aldri hogd nordenfor vasdraget som går mellom Åslien og Fjerdingby sæter. Jens Fjerdingby vitnet sin kvinnes salige stefar Siver Fjerdingbys ord om sameigeskogen.

Videre la han fram en tolvmannsdom av 27.-7.-1635 hvori innført et brev fra 1510.

Prosedyre. Deretter gikk retten delegang etter saksøkernes påstand, deretter etter de saksøktes påstand.

Utsettes til 2. august på Vinsnes tingstue.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network