Tingbok 5
Side 21 b.

1671 18. mai holdtes arvesak på arvetomten søndre Østnes.

Overværende: lensmann Peder Jølsen og de 6 menn: Tollak Svindal, Torbiørn Svindal, Olle Nordre By, Lars Blekke, Gulbrand Giestad og Torodd Outen.

Christopher nordre Østnes hadde på egne og medarvingers vegne stevnet Augde, salig Jens Eschildsens og Christen og Albrecht Jenssønner. Det gjaldt særlig bruksretten til 3 sager på søndre Østnes's grunn.

Prosessfullmektig for de innstevnte var Hendrik Niemand, og han fremla flere gamle dokumenter angående gården, bl.a. inneholdende navn som Poul Sørensen Østenes, Jens Eschildsen og Rasmus Michelsen, dat. 21.10.1656, 16.3.1655 og 21.10.1656.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network