Tingbok 8
Side 55 a.

17. januar 1677

Ting på Vinsnes tingstue i Fet.

Fogd Schumacher og lensmann Peder Jølsen tilstede.

Lagrett: Halvor Skjelver, Arne Hovin, Gunner Balnes, Hans Hval, Sakarias Berger, og Kristen Bleike.

Forkynt Baron Juels ordre om levering av det påbudne høy og korntienden, datert 21.-12.-1676.

Sak mot Arne Eliassen Hof for at han hadde besovet Guri Iversdotter. Arne ligger sjuk, men Guri møtte.

Dom: Guri skal bøte 6 rdr. For Arnes vedkommende utsatt.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network