Tingbok 1
Side 18

23/3 1663 ting på Vinsnes i Fet. Lensm. Peder Jølsen.

Lagrett: Jon Skjelver, Chrf. Tien, Ole Frostad, Gunder Løken, Truls Nerdrum, Markus Faller.

Fogden fikk dom for resterende tiende og Laurits Nilsen på Nils Tollers vegne for tømmerkjøringspenger. - Likeså edelsskatten, dele- og sagmesterskatten. r Vinsnes lot lese Anders Simensens brev på 161 rd., hvorfor Østre Ås i Fet 3 fj. t. m.b. er pantsatt, likeså Røsholm i Aurskog 1 fj. m.b. av hr. Engebret (Madsen)'s gods.

Asmund Tien hadde stevnet Tharal Bjanes for 6 rd. han skulle betale på sin hustrus vegne. Skiftebrevet ble fremlagt, det forklarer at Asmund skal ha 4 rd. for gjelden, da godset ikke strakk til. Tharald skal betale Asmund Tien 4 1/2 rd. til pinse og Michelsdat.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network