Tingbok 4
Side 26 b.

22/3 1670 rett på Hval i Fet.

Lagrett: Laurits Holter, Asmund Tien, Amund Falla, Knut Tveter, Daphind Ramstad og Zakarias Berger.

Peder Svendsen, borger i Chra., hadde stevnet Nils Lang for å få kjennelse på dennes første bygsel til de to Hval sager og fremla overhoffrettens dom av 15/2 1670. Øvre Hval sag ble taksert - redskapet er spesifisert. Treverket på nedre Hval sag taksertes til 20 rd., redskapen for 12 rd. 2 3/4 mk. Velten, rendene, dammene og broene kunne ikke sees for sne og ble ikke taksert. En liten sagstue 1 1/2 rd. Avgiften av samme sagstøs bruk er 2 rd. årlig. Det ansees rimelig at Peder Svendsen betaler Nils Lang 7 1/2 rd. i første bygsel. Peder Svendsen fremla fortegnelse for at prosessen med Nils Lang kostet ham 151 rd., dat. Hval 22/3 1670. Avsagt: De er begge borgere i Oslo, og Peder Svendsen må søke Nils Lang til sitt verneting for omkostningene. - De er svogere.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network