Tingbok 6
Side 89 b.

Anno 1672 den 25 febr. ble alm. sake - og skatteting holden på Vinsnes Tingstue i Fet prestegjeld. Overværende: K.M. foged Jochun Schumacher, bygdelensmannen Peder Jølsen. De 6 lagrettemenn: Hans Hval, Knut Tveter, Hans Tien, Gulbrand Hovin, Gunder Balnes, Jost Støvin, Istedenfor Gunder Balnes - Ole Vestegård.

Saken imellom Johan Mogensen Teiste (sogneprest i Fet) og Harald Bjanes m.fl. som fra 18 febr er forfløtt ble nu foretagen.

Amund Tien etter æd proved at han er omtrent 60 år gammel og barnefødt på Bjanes og der opvoksen, aldri annet kan minnes enn at hans sal. far, som bodde på østre Bjanes, leide havn på Gjørholmen høst og vår av sognepresten på Fet, navnlig Her Christen. Om sommeren var vi i seter i kongsskogen med deres fe. Videre proved han at han bodde på østre Bjanes i 13 år da vente? sit fe fra Gjørholmen, og gjetet feet sålenge inntil de ble våndt derfra og aldri kom hans fe på Gjørholmen, verken høst eller vår siden Her Christopher Jensen kom til Fet.

Marte Tovsrud er 50 år gammel og proved at hun er oppfostret på østre Bjanes. Da gjette hun feet på Bjanes så lenge til de fikk vendt dem fra Gjørholmen, og var de om leksommeren i seter i Kongsskogen med deres fe, men høst og vår leide de havn på Gjørholmen av presten på Fet, Her Christen, og når Presten ikke lenger ville ha dem i havn høst og vår, måtte de gjete deres fe sålenge inntil de fikk feet ganske fravendt.

Birte Gårder er 60 år gammel og proved at hun bodde på Vestre Bjanes i 6 år for 40 år siden. Da gjetet de deres fe at det ikke skulle komme på Gjørholmen og om leksommeren var hun i Seter i Sanderud-skogen og om høsten leide de havn på Gjørholmen av Her Christen, men om våren gjette de, slik at feet ikke skulle komme på Gjørholmen.

Etter den annen post tiltaltes Elias og Gunder Hof, samt Anders og Paul Jahr, fordi de ei ville fløtte i Seter den tiden Johan Mogensens folk drog i seter. De møtte og kunne ikke nekte at bleven hjemme av seter, og bad at Her Johan Mogensen dem samme forseelse ville etterlate, de skulle gjerne heretter fare til seter med deres fe. - Og for det 3dje, fordi Bjanes besiddere, samt de hitciterede, deres heste og fe er vant til å søke til Gjørholmen, de derfor bør skiftes om å gjete. - Harald Bjanes påhørte provene og ikke mot hans vilje. Og ang. at hans svin skulle gjort noen skade, det nekter han aldeles. - Her Johan Mogensen her for retten sa, at for naboelig vennskap, og de er hans sognebønder?, derfor vil gjerne etterlate den skade han har fått på sitt foder, men uten den det øvrige begjærte dom.

Ettersom Her Johan Mogensen Theiste, sogneprest til Fet, med 3 ædsvorne prov har bevist at Bjanes gårds besiddere, har gjetet deres fe, så det ei er kommet på Gjørholmen, og om leksommeren vært i seter, men høst og vår hatt det i minne av den til sogneprest sal Her Christen, og som sal Her Chr. Jensen kommen til kallet, da de aldeles har vendt deres fe derfra.

Ti kunne vi ei rettere kjenne og dømme, enn at Bjanes besiddere som sedvanlig vært har, bør holde deres fe fra Gjørholmen / etterdi den ligger i flomål, og ei kan gjetes for / og gjete derfor at det ikke kommer derpå, såfremt de ikke vil være til .. ekt? den derover årsakende skade å betale. - - Samt bør Bjanes, Hov, Jahr og Blege besiddere etter L.L. B. 38 cap, at fare i Seter, når Her Johan Mogensen lader dem tilsige, og han sitt fe lar drive i seter, og de tillige med Bjanesgårdenes besiddere, å gjete, at deres fe eller hester ei kommer på Gjørholmen før Her Johan lar sine creatur komme derpå, dog herudi di på Bjanes bes ei Meendt? noen creatur, enten høst eller vår å ha på Gjørholmen uten Her Johan Mogensen og med interessertes minde. Og de samtlige å gi kost og tæring 2 rd og for denne doms løsen 1 1/2 rd innen 14 dager. Her Johan fredlyste Gjørholmen. Den som lar sine kjør komme dit, må ta skade for hjemgjeld.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network