TINGBOK 4. Nedre Romerike.
Side 23 b

Autorisert 14/1 1670 av stattholder Offue Juel. Sorenskriver Jørgen Bay.

16/3 1670 ting på Nes i Fet (Rælingen). Lensm. Peder Jølsen. Lagrett: Elias Hoff, Daphin Ramstad, Anders Østgård, Amund Falla, Hans Skårer, Harald Skårer, Ole Nerdrum, Johannes Guttersrud, Ole Vestgård, Jost Støvind, Haftor Grini og Hans Hual.

Lest brever som på foregående ting.

Svend Hansen Skattum hadde stevnet Christen Blesa for å ha slått og æreskjeldt ham og skjeldt hans sal. far. Vidner: Peder skomaker Mo og Ole Halvorsen Skattum og Laurits Blesa. Christen Blesa husker det ikke og har intet å beskylde dem for. Forlikt.

Enken Anne som sitter i huse på Kind, stevnet Søren Haga og Tallak Svindal for å ha tatt en ku fra henne.

Søren Haga forteller at før jul ba han Tallak Svindal være med til Kind etter en kvie hans formann hadde lånt Anne Kind av barnepenge Søren er formynder for, fordi Tallak kjente best til det, da han var "byttingsmann" på skiftet, og hun har hatt kvien i 11 år uten å betale leien. Anne Kinds sønn Gunder Andersen tjente på Gan. Samtidig omtales Marit Kind og "en annen pige, anne". Saken utsatt.

Kgl. konfirmasjon på makeskifte med Anders Pedersen rådm. i Chra., på Frostad i Fet, 1 skpd. i 1 fj. mot at han overdrar Bryn i Romedal til hospitalet, 1 skpd. 5 lpd. og Bjølstad i Ringsaker 1 skpd. 5 lpd. m.b. og 1 fj. i Tønsaker i Eidsvoll, som Jacob og Truls påbor, dat. 15/9 1669.

Peder Vinsnes stevnet Ole Nerdrum for 1665-69 årlig 1 skpd. 1 lpd. ½ rem. Ole Frogstad møtte og kunne ikke benekte gjelden.

Peder Vinsnes hadde også stevnet Siri Åmodt for 5 rd. og ½ rd. 15 sk. De 5 rd. har hennes sønn Thorsten Johsen lånt på sin mors vegne i 1662, den 16/10. Sønnen Ole Johnsen sier at broren Thorsten har tilbakebetalt de 5 rd. Utsatt. Thorsten er nu på Modum, hvor han skjærer for en skriver.

Chrf. Østnes' gård er brent forleden sommer.

Peder Jølsen stevnet Chrf. Gran for 3 rd. han skylder Lars Enger. Elias Hoff var i 1663 skysskaffer for Hans Hval og har fått betaling for det.

Fogden fikk dom på forfalne skatter.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network