Tingbok 5
Side 86 b.

1671 10. okt. holdtes saketing på Vinsnes i Fet. Lagrettsmenn: Halvor Skjelver, Elias Hoff, Ole Nerdrum, Søren Hage, Hans Skårer og Jost Støvind. Først referert slotsl.forv.s ordre - som i andre sogn. Torsten Ness var av fogden stevnet for å ha slått Maren Ness's tjenestegutt Gullik Olsen. Vitner: Bottel Ness og Kirsten Torger Svarveruds. - Saken mot Jens Løken ble fremmet og endte med forlik mellom ham og løytnant Hacke.

Fogden hadde stevnet Ingmar Eriksen, boende på Enderud, for uoppfylt festekontrakt. Til slutt blir det forlik, og Ingmar lover å fløte tømmer for fogden fra Bingen til Ness. - Enken Guri Gaarder fremstilte seg og avga forklaring ang. noe tiendekorn Erik Eriksen krevde henne for. Som vitneprov nyttes Anders Foss, Halvor Hauger, Harald Gaarder og Svend Holt. - Fogden hadde stevnet Tallak Svindal for resterende bøter, nemlig ved dom av 9.3.1660, 3.4.1666, 27.6.1660, 20.9.1664, men Tallak sa han kunne ikke tenke på å betale disse urettferdighetene. Han dømmes likevel til å betale innen 14 dager. - Følgende var stevnet for ikke å ha møtt på tinget 10/4 etter Jens Eskildsens enkes stevning: Gunder Hoff, Christopher Gran, Harald Øverby, Chrisopher Aanneruds etterlatte enke, som svarte at det ikke var mulig den gang å komme over elven.

- Fogden hadde stevnet Thommes Olufsøn Faller for å ha slått Ingeborg på Faller eier. Vitner: Jon Henriksen Faller og Aase Olsdtr. Holt. Da Ingeborg ikke møtte, ble saken utsatt. - Tore Vilberg var stevnet for å ha stukket Torsten skredder med kniv. Da Tore var beruset, og Torsten ikke møtte, ble saken utsatt. - Knut Tveter og Jens Fjerdingby - på sin sal. formann Saxe Østenes's vegne - hadde stevnet Lars Holter og Arne Aases arvinger for to kirkekyrs leie for 1658, 59 og 60.

Til slutt ble Joakim Lambrets befaling av 20.5.1671 lest.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network