Tingbok 3
Side 60 b.

30/11 1669 saken mellom Tallak Svindal og Amund Kvernhammer (utsatt fra 26/10). Lagrett: Peder Winsnes, Halvor Skjelver, Amund Falla, Hans Skårer, Zakarias Berger, Haftor Holt, Chrf. Tien, Gulbr. Løken, Erik Jahr, Gunder Balnes, Jost Støvin, Ole Hotvedt.

Avsagt: Amund bøter 7 1/2 rd. til Tallak Svindal for skaden og betaler badskjærlønn og 2 1/2 rd. i omk. og i bot til kongen 12 mark sølv.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network