Tingbok 3
Side 31 b.

23/9 1669 rett på Hval i Fet. Lensm. Peder Jølsen.

Lagrett: Asmund Tien, Brynhild Nerdrum, Amund Falla, Halvor og Dafin Ramstad, og Søren Haga.

Peder Svendsen i Chra. hadde stevnet Nils Lang i Chra. angående Hval sager og sagstøer, og fremla lagmann dr. Peder Hegerfeldts dom av 9/8 1669 hvori denne tildømmer Peder Svendsen Hval sagers bruk mot å betale utlegg til førstebygsel og påkostning til Nils Lang.

Nils Langs fullm., Jon Pedersen, fremla stevning for overhoffretten. Saken utsatt.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network