Tingbok 8
Side 50 b.

Ting på Vinsnes stevnestue i Fet.

Fogd Schumacher og lensmann Peder Kristoffersen Jølsen tilstede.

Lagrett: Halvor Skjelver, Amund Kvernhammer, Søren Haga, Lars Blesa, Harald Bjanes, og Gunner Balnes.

Tinglyst skjøte fra Peder Mogensen, Ole Bottelsen, Peder Burås og flere - til Halvor Arnesen Skøyen i Skedsmo på 9 lispd. tunge og 1 bismerpund smør i Søndre Garder i Fet sogn. Datert 3.10.1676.

Hr. Johan Mogensen Teiste, sokneprest til Fet, hadde stevnt Gulbrand Knutsen Ramstad for atskillig forargelse og utilbørlige forhold mot sin mor, og for forsømmelse med å møte til undervisning i hans barnelærdom. Til vitner stevnt Dagfinn Ramstad, og hans kvinne Guri Finnsdotter, samt Botil Ramstad, Engelbret Ramstad og Gunhild Haga.

Dagfinn Ramstad vitnet at han ofte hadde hørt Berte Ramstad og hennes sønn Gulbrand Knutsen bandte og skjeldte på hinannen.

Guri Finnsdotter provet at for omlag 3 uker siden hørte hun det skrek i garden hos Berte Ramstad. Hun sprang da der nord. Da hun kom inn i stuen, stod Gulbrand i kovedøren, og hans mor Berte stod i stuen og gret. Vitnet spurte Bertes eldste dotter Gunnhild hva som manglet hennes mor. Gunnhild svarte at Gulbrand slo henne. Vitnet gikk da inn igjen og spurte Berte hvorlenge hun vilde finne seg i at Gulbrand slo henne.

Dertil svarte Berte at hun satte det til Gud.

Bothild Ramstad vitnet at hun hadde sett at Berte var blå og blodig, o.s.v.

Engelbret Ramstad sa at han noksom visste at Berte og hennes sønn Gulbrand forliktes ilde.

Gunnhild Haga vitnet at Berte hadde sagt til henne at Gulbrand i skuren hadde slått henne 3 slag med økseskaftet. Gunnhild hadde også hørt at Guldbrand kalte sin mor Ormeøye.

Berte Ramstad møtte selv i retten, men Gulbrand skal være sjuk. Berte sa at Gulbrand er hastig og hard mot henne og har slått henne noen ganger.

Utsatt.

Sak mot Jøran Smedsberg for at hun hadde latt seg besove 4 ganger.

Utsatt.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network