Tingbok 9
Side 30 b

7. september 1677.

Ting på Vinsnes tingstue i Fet.

Fogd Jokum Schumacher og lensmann Peder Kristoffersen Jølsen tilstede.

Lagrett: Halvor Skjelver, Ole Nerdrum, Jørgen Vilberg, Gunner Faller, Knut Tveiter og Gulbrand Hovin.

Forkynt befalinger og forordninger som på de foran nevnte ting.

Tinglyst skjøte fra sr. Anders Hansen, borger i Kristiania, til sr. Klaus Worm - på ½ skippd. tunge i Hval, med bygsel, samt i fosser, kverner og sager med tilhørende redskap, - solgt for 500 rdr. Datert 9.-8.-1677.

(Sokneprest i Fet) hr. Johan Mogensen Teiste hadde stevnt Kristen Blesa og Kristoffer Råsåk for at de ikke hadde levert sin tiende for 1676. Kristoffer hadde betalt tienden etter at han var stevnt. - Kristen Blesa rester 10 settinger havre, 1 setg. blandkorn, 1 setting tore, og 1 mark lin og hamp.

Dom: Kristen Blesa skal innen 14 dager betale hr. Johan Teiste den nevnte tiende, og begge (Kristoffer og Kristen) skal gi ham 1 rdr. i kost og tæring, og for denne doms løsen 1 rdr.

Monsr. Boye Pedersen fikk dom på resterende tømmerkjøringspenger.

Johannes Gunnersen Guttarsrud hadde stevnt Elias Haraldsen Hof og Berte Rolfsdotter som holder til på Garder til å vitne om slektskapet mellom Johannes Guttersrud og salig Torsten Gunnersen Mork i Hovin i Hovin sokn.

De provet at Torsten Gunnersen Mork er salig Gunner Ramstads slegfredsønn, og Johannes Guttersruds halvbror. Gunner Ramstad fødde opp slegfredsønnen Torsten. Hans mor som hette Sünne, ble siden gift med Gudmund Jar her i soknet, De fikk et barn som døde, og etterlot ingen barn.

Tingsvitne.

I følgende sak fratrådte Jørgen Vilberg og Gunner Faller lagretten. I deres sted: Johannes Guttarsrud og Hans Tien.

Salig Mats Hansens arvinger, deres sak mot endel skyldnere - utsatt fra 9. mai.

Dom: Forskrevne skyldnere skal innen 14 dager betale. Dog skal det de har å føre til avkortning godtgjøres dem.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network