Nedre Romerike tingbok nr. 5
Side 12

1671 10.april holdtes vanlig sak- og våpenting på Nordbye i Fet. Overværende: fogden, lensmannen Peder Jølsen og de 6 menn Ole Ness, Gulbrand Schougholt, Gulbrand Hoffvin, Lars Holter, Amund Falla og Brynild Nerdrum. Først ble referert de offentlige brev og forordninger som på Skedsmo ting.

Videre Peder Vindsnes og hustru Kirsten Mogensdtr.s gavebrev dat. 6.4.1671. - Christen Eschildsen hadde innstevnet Chrisopher Aamodt for gjeld, men denne forlangte det utsatt til det ble skiftet i boet etter hans formann Morten Hansen. Eschildsen hadde og stevnet Haagen Borchen for å ha nyttet et mastetre til sagtømmer. Videre hadde Christianiaborgeren Kield Thorchildsen stevnet Chrisopher Aamodt og Christopher Gram for gjeld; det samme gjaldt Rude Pedersdtr. overfor Gunder Hoff, Christopher Gram, Christopher Aanerud, Gulbrand Løckenn, Harald Øffuerby og Anne Kind, og endelig gjaldt det samme Jens Jørgensen Hersetter overfor Gullich Vindland, Elias Hoff og Maren Øtten.

Videre ble referert Anne, Sal. Augustinsius Rotmands enkes brev til fogden, dat. 20.3.1671.

Einar Iversen, dragon, hadde innstevnet Jens Løchen, som hadde ødelagt hans hatt. Vidner: Thorer Wildberg, Hans Skårer og Lars Schelluer. Det hadde gått for seg hos Elj Skolemester i Vaterland.

Til slutt tilspurte fogden almuen om de ville forpakte Kongens og Kirkens tiender samt "sigt och sagefald", hva de ikke så seg økonomisk i stand til.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network