Tingbok 1
Side 19 b.

 25/6 1663 Åbotssak på Borgen i Fet. Lensm. Peder Jølsen.

 Lagrett: Peder Vinsnes, Halvor Skjelver, Joen Skjelver, Asmund Tien, Truls Nerdrum og Brønild Nerdrum.

 Landherren sr. Karsten Madsens fullm. Anders Svendsøn fremla stevningen. Hans fullmakt er dat. 14/7 1661 (?).

Til saken å svare møtte Abel Trundsøn av Chra., som svoger til Kirsten Børgen og som enke ga Kirsten Simensdtr. ham fullm. Den stue enken bor i skal bordkles på søndre gavl og på rammen - og krogvoller (krapvoller?) ialt

1 1/2 rd. Den østre laftstue som er en sval ved, brøstfeldighet 2 rd. Den gamle stue med dets rum skal leilendingen igjen bygge opp. Abel Trundsen sa at stuen var brøstfeldig før hun kom til gården, hvilket også lagretten er bevist om. Dernest beså vi laden, den mangler reisved og thorvold og inne i gården trengs litt forbedring. Vil koste 3 rd. En femvegget lade må oppveies og kles med reisved og annet, 2 rd. Et gammelt fehus, ubrukelig og et nytt oppbygd ved siden av. Det annet fehus vil koste å oppveie og reparere 8 rd. Den store kornbu å forferdige 3 rd. Der står et gl. strushus som er øde, da det er bygd et annet igjen. Dernest befantes å være dyktige (brukelige) huser: Et 4-vegget stalltrev, en kjøne, en melkebu med skorsten i , 2 små stolpebuer.

Plankeverket og gjerdene lovet Kirsten å forbedre til egen nytte. Etter lange forhandlinger ble man enig om at Kirsten Simensdtr. skal fullføre det man har påvist å mangle innen 3 år eller betale etter taksten.

 


Updated July 1, 1997 - The Viking Network