Tingbok 7
Side 48

I.J.N.

Anno 1675 den 4 august ble alm. skatte- og saketing holden på Vinsnes tingstue i Fet prestegjeld. Overv: K.M. foged Jochum Schumacher, lensmann Peder Christophersen Jølsen. De 6 lagrettemenn: Gunder Balnes, Paul Jahr, Torbjørn Svindal, Christen Tofsrud, Ole Vestegård og Ole Grini.

Som på andre ting (se side 42) K.M.s forordning ang. fremmede personer.

Talak Svindal var av Monsør Axel Pedersen hitstevnet for å ha stukket Jens Schredder udi sitt lår 3 uker etter påske, og fremførte disse prov: Jens Johansen, tjenende hos Arne Hovin, etter avlagt ed proved, at på en søndag i et barsøl hos Gulbrand Hovin, da de om aften var i stallen, tok han en kniv fra Tallak Svindal, som Tallak stakk Jens Schredder med i låret. Steffen Torstensen, tjenende hos Gulbrand Hovin, etter avlagt ed proved: at han så de hadde Tallak Svindal ut av stuen (og uti) i svalen, og der larmet de (noe forskrekkelig), men hva skade han fikk, vet han intet om. Tallak påhørte samme prov, og Jens Schredder ligeså. Men ettersom det ikke møtte flere vitner, ble saken opptatt til første ting. -------- Hans Sundet var stevnet for slaget Hagen Barkenes, de ble forlikt derom.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network