Tingbok 7
Side 52

I.J.N.

Anno 1675 den 25 august ble restanse ting holden på Vinsnes tingstue i Fet sogn. Overv: K.M. foged Jochum Sch. i bygdelensmannens sted Arne Christophersen Hovin. 6 lagrettemenn: Eilas Hoff, Jon Skjelver, Halvor Skjelver, Gunder Balnes, Ole Nerdrum og Jørgen Vilberg.

Mogens Bøler i Spydeberg prestegjeld lot tinglyse hans pantebrev til Jochum Hansen, Rådmann i Christiania på den gård Gran i Fet med underliggende Torve og Langerud, skylder årlig m.b. og herlighet 1 skipund T som han til Jochum Hansen har pantsatt for 80 rd, at følge samme gods først i ny åremål uigjenløst og siden fremdeles inntil de 80 rd, med alle de imidlertid derav gårdens skatter, rosstjeneste eller rytterhold vorder betalt. Dat. 4 okt. 1656.----

Likeledes tinglest Aslak og Hans Mogensønner, boende på Bøler i Spydeberg, deres utstedde skjøte og odelsløsen på forne gård Gran med de underliggende plasser Torfue og Langerud til Ærdydige matrone Maren Christophersdatter, sal.

Søren Lauritsens enke, de til henne til evig odel og eiendom har solgt. Dat Chria 11/2. 1668.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network