Tingbok 2
Side 70

4/9 1668 rett på Hov i Fet. Lensm. Peder Jølsen i fogdens sted.

Lagrett: Asmund Tien, Chrf. Tien, Gunder Balnes, Halvor Skjelver, Jost Støvi og Knut Tveter.

Bastian Hansen Stalsberg og Truls Nerdrum stevnet en del av almuen for å ha ladt sine hester havne på Wieholmen.

Jens Løken, Gunder Faller et consortes, Hans Hval, Gulbr. Skogholt, Peder Winsnes, Ole Fjerdingby, Laurits Holter, Chrf. og Arne Hovin, Svend Holt og Ole Hotvedt møtte. Hestene deres hadde vært der, men ikke med deres vilje. Brynild Nerdrum og Gulbrand Hovin hadde vært på "holmen" og besett skaden.

Gunder Faller er også stevnet for å ha slått inn på "hans" (Bastians?) øyerdel. Gunder sier han har slått som sin formann, og de forlikes.

Markus Faller og Peder Vinsneses rytter Gudmund omtales. Denne svarte på Peder Vinsneses vegne. Saken utsatt til neste ting.

 


Updated July 1, 1997 - The Viking Network