Tingbok 2. Nedre Romerike
Side 6 b.

26/3 1668 rett på Holter i Fet, som Laurits påbor. Lensm. Peder Jølsen.

Lagrett: Ole og Truls Nerdrum. Gunder Balnes, Just Støvin, Ole Hotvedt og Harald Skårer.

Major Urne hadde stevnet sin landbonde Lars (Laurits) Holter for motvillighet. Regimentskr. Jens Jensen med fullm. fremla skifte på Holter, dat. 19/4 1665 og en seddel til Laurits Holter, dat. 29/3 1666. Det fremlegges også en seddel om at Laurits Holter har budt major Uhrne landskylden. Hertil svarer Laurits at han hverken lese eller skrive.

Chrf. og Ole Mellj (Merli i Sørum) vidnet at de var på Sørli (i Sørum/hvor major Uhrne bodde) og hørte Laurits Holter sa på låven at han hadde med seg landskyldpenger. Han gikk så inn til majoren og sa han hadde 20 rd. med seg; men bød ham dem ikke. Nå leverte Laurits 22 rd. for retten; men sa det ikke var opprettet noen kontrakt.

Avsagt: Laurits Holter fragår overenskomsten med major Uhrne og har brukt den halve part av Holter som majoren er forlenet med. Derved har har gjort urett, bør være i majorens minne og betale ham omkostninger (servise), og majoren skal bruke halvdelen av gården. Ang. åboten må han utbedre den innen et år eller betale 4 rd. Etterpå tilføyd: De er forlikt.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network