Tingbok 2
Side 110

17/12 1668 ting på Nerdrum i Fet.

Lagrett: Oluf Fjerdingby, Sakse Fjerdingby, Ole Hotvedt, Svend Holt, Elias Hoff, Harald Skårer, Jon Skjelver, Gunder Balnes, Jost Støvin (Gulbr. Gjestad igjen overstrøket), Hans Hval, (Arne Aas overstrøket), Amund Kvernhammer og Dafind Ramstad.

Ble lest overhoffrettsråd Nils Tollers bygselseddel til Christen Christensen på Cantor kanonis gård Gan, den halve part med underliggende sag, kvern og foss, dat. 16/2 1668. Likeså Nils Tollers bygselseddel til Christen Christensen på en sag under kirkens gård Gjestad.

Morten Aamodts pantebrev på 2 skpd. mel i Aamodt, dat. 4/5 68 til Ole Tostensen d.y. ble lest. Peder Jølsen sa det ikke var holdt endelig skifte etter Hans Stalsberg, og ville Morten selge den, burde den tilbys rette odelsarvinger.

Anders Simonsen, foged i Øvre Romerike, ved sitt bud Jørgen Hansen stevnet kirkens landbønder på Arent Henriksens vegne, nemlig: Gulbr. Gjestad 1 pd. mel, Ole By 1 skpd. Gulbr. Gjestad har betalt landskylden til Jens Dolmers tjener Nils Willsløff. Ole By hadde forfall.

Avsagt: De betaler landskylden innen 14 dager.

Peder Jølsens forrige tjener Guttorm Svendsen var stevnet etter utsettelse. Han er rømt og møtte heller ikke nu. det er bare et vidne, og saken synes tvilsom. Den henvises derfor for lagmannen.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network