TINGBOK 3. Nedre Romerike.
Side 29 b

15/9 1669 ting på Hov i Fet. I lensmannens sted Peder Vinsnes.

Lagrett: Asmund og Chrf. Tien, halvor og Jon Skjelver, Gulbr. Hovin, Harald og Hans Skårer, Zakarias Berger, Gunder Balnes, Knut Tveter, Jost Støvin og Svend Holt.

Peder Simonsen Nerdrum fullm. på sin søster Kirsten Simensdtr. Børgens vegne stevnet vidner ang. den skade som var tilføyet sal. Askild Chrf.sen Smedsberg forleden Kristi himmelfartsaften i trette med hennes sønn Simon Rasmussen Børgen. Tilstede Askild Chrf.sen Smedbergs mor, Marte Evensdtr., tilholdende på Øverbyeie og hennes mann Peder Siversen som var Askild Chrf.sens stefar, og salig Askilds festekvinne (forlovede) Jøran Thorstensdtr. Da salig Askilds bror, Hans Chrf.sen ikke møtte, ble vidnene ikke edfestet. Han tjener nu hos Chrf. Jochumsen i byen og Thosten Bjørnholt har vært hos ham om morgenen.

Ole Taraldsen Berger vidnet at han, Laurits og Erik Skjelver pløyet for Kirsten Borgen aftenen før himmelfartsdagen på Fløttijordet som ligger ved Løken. Da spurte Kirsten ham om det ikke var hans svin som gikk på Hegtenn, som er på Smedsbergs utmark. Han svarte nei. Da ropte Kirsten på sal. Askilds "huskvinde" Johanne: "Er det ikke mine svin du jager?" Hun svarte hun ikke visste hvem eide dem. Så sa Askild at det var hennes, og Kirsten ba Johanne jage svinene derned. Men Askild svarte: "Kom og ta dem selv igjen, det djevelen fare i hodet på deg." Flere ord forstod han ikke, men hørte at han idelig bante og skjelte. Johanne jaget imidlertid sviene til Borgen. Simon Rasmussen gikk da på akers hos Ole Berger og sådde og så til Askild: "Hvad er det for allarm du har, din Bernhyter". Askild svarte: "Gid djevelen var din Bernhyter". Da satte Simon ned såløpen, og da Askild så det, bød han ham an og hadde en staur i hånden. Simen tok så en børse og gikk til smedsberg og under en trette med Askild skjøt ham denne med haggel i høyre lår. Han døde siden av blodtapet. Ole og Jacob Berger og Erik og Lars Skjelver bar Askild inn i stuen. Lars og Erik Skjelver vidner som Ole Berger.

Johanne Smedsberg og Marte Børgen føres også som vidner. Badskjæren som hadde Askild under kur, Johannes Tühl (Tykel?) innga en skriftlig attest.

Halvor Løken og Hans Smedstad var tilstede da badskjæren skar opp såret etter at Askild var død, da så de at skaden sto vel uten tråte og der såret var leget, var det frisk rødt kjøt og ingen tråte, hverken i låret eller livet uten 2 hull som badskjæren hadde sagt han holdt oppe med vilje for at skaden først skulle bli godt leget innvortes, og de så at der ikke var flere enn et lite haggel. De klær som var bundet om låret, var fulle av blod, og de som løftet ham av sengen, sier de så det var meget blod i den.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network