Tingbok 2
Aurskog

Side 42

8/7 1668 rettergang og saketing på Huseby i Blaker.

Lensmann Chrf. Sørum.

Lagrett: Chrf. Eid, Ole Svarstad, Thorer Imshaug, Mogens Rud (?), Hans Halvorsrud og Anders Fossum.

Johan Mogensen (Theiste), sogneprest i Fet, hadde stevnet Jens og Gulbr. Skuklestad for å ha hugd bråte og brent tjære i ødegården Mos skog. Sognepresten i Fet tildømmes det åvirkede og de betaler 1 rd. i omk.

Skattebrevet ble lest, likeså stattholderens ordre om skogvarme.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network