Tingbok 1
Side 68

15/10 1663 ting på Hov i Fet. Fogedfullm. Laurits Nilsen.

Lagrett: Oluf Berger, Jon Skjelver, Brynhild Nerdrum, Torsten Øverby, gunder Balnes og Jost Støvin. Tienden ble angitt. Foged Jens Paulsen hadde stevnet Peder (Simonsen) Tien for gjeld 160 rd. iflg. obligasjon dat. 1654, derpå betalt 32 rd. Peder Simonsen var fraværende, men tilbød skriftlig å betale gjelden. Avsagt: Han skal betale innen 14 dager eller lide nam og vurdering, omkostninger 2 1/2 rd. og K.M. sigt 1/2 mrk. sølv.

Arne Hovind tingleste et pantebrev fra Sigri Aamodt på 50 rd. mot pant i 18 lpd. i Aamodt dat. 15/12 1662.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network