Tingbok 8
Side 35 b.

31. juli 1676 Ting på Vinsnes tingstue i Fet.

Fogden tilstede. I lensmannens sted Arne Hovin.

Lagrett: Gulbrand Skoholt, Amund Kvernhammer, Erik Jaer, Ole Vestgården, Ole Nerdrum og Gunner Faller.

De to relasjoner om seir over svenskene ble forkynt. (Se Sørum 21.7.).

Tinglyst pantebrev fra Mats Hansen til Arne Hovin på 1 skippund tunge i Børgen for 99 rdr. 3 ort. Dat. 11.-1.-73.

Tinglyst pantebrev fra Sakarias Berger til Arne Hovin på 6 lispund i Nordre Berger for 22 rdr. lån.

Datert 8.-7.-1676.

Torbjørn Heksebergs sak mot Bertel Mogensen, utsatt fra 22. april. Utsettes igjen. - Imens skal skaffes underretning fra Kirsten Hammer om sakens sammenheng.

Rådmann Anders Depersens sak mot endel skyldnere, utsatt fra 22. april. Kristoffer Åmot ble forlikt med presten at han skal betale den fordrede landskyld, og saksomkostninger.

Hans Skårer hadde stevnt Truls Skårer for at han hadde tatt fram (Hans) 60 tylfter Øyerbundet tømmer og fløtt det til Mørkfoss. Utsatt, da det ene vitne ligger sjuk.

Sak mot Tallak Svindal for at han forsømte den 2nen alminnelige bededag og gudstjenesten. Utsatt.

Videre var Tallak Svindal stevnt for at han lot sine slåttefolk (Kristoffer Råsåk, Lars Blesa og flere) sitte i sitt hus og drikke sen søndag morgen da andre folk var i Guds hus. Utsatt.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network