Tingbok 2
Side 44 b.

13/7 1668 åbotstakst på Fet prestegård.

Sogneprest i Fet, Johan Mogensen, stevnet sal. hr. Chrf. Jensens, forrige sogneprests hustru og sønn med hennes mann Oluf Thostensen den yngre i Chra. for brøstfeldighet m.v. Lensm. Gunder Frogner i Sørum.

Lagrett fra Sørum: Ole Gran, Povel Nordli, Embret Vilberg, Erik Løri, Ole Rud og Augustinius Melvold.

Oluf Thostensen møtte og fremla en besiktigelse på husene av sal. hr. Johan Cock fordum sogneprest i Fet, dat. 21/7 1649.

....besiktigelsen av husene.. Tingsrud hører under prestegården og ble besiktiget og et "engeland kalles Hoel". Her finnes en stue bygget av hr. Christoffer og en lade. Oluf Thostensen sier at han (hr. Chrf. Jensen) bygde mere i 14 år enn hans formann i 25 år. Saken utsatt i håp om minnelig overenskomst. Begge parter ba nå om at det måtte avsis dom. Dommen ble så avsagt. Den går ut på at Johan Mogensen ikke har krav på erstatning, da de nyoppbygde huser motsvarer åboten på de andre.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network