Tingbok 1
Side 110 b

22/12 1663 på Årnes i Fet sogn, sagbrukseierne stevnet for sagskatt, men her som i Skedsmo møtte ingen uten noen sagmestere, bl.a. Ole Vestegården som har skåret på Harald Povelsens sag. Denne hadde torsdag sagt at han gjerne ville betale hvis han hadde penger. Skatten skal betales innen nyttår eller vurdering. Bordene er i arrest.

Lagrett var: Gulbr. Skogholt, Ole Vesegård, Haftor Grini, Ole Grini, Amund Tveter og Erik Jahr.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network