Tingbok 1
Side 52 b.

14/8 1663. Den utsatte sak mellom hispitalsforstander Jacob Brandt mot Peder Simensen Tien, Ole Frostad og Christen Blege, på Vinsnes.

Lagrett: Oluf Berger, Chrf. Faller, Halvor Skjelver, Gulbr. Hovind, Gunder Balnes og Jost Støvin. Lensm. Peder Jølsen.

Jacob Brandt fremla en seddel til Adam Schouck (Skouk) i Gamlebyen med svar at Peder Tiens to tjenestekvinnfolk var hos ham om aftenen den 14/4 og satte ned et skpd. mel, og de hadde først vært i hospitalet med det. Hans tjenestepike vil bevidne dette. Jens Christensen / Morsing (?) og Jeremias Willarsøn i Gamlebyen likeså. Jacob Brandt fremla en skr. fra Annichen, sal. borgerm. Arent Hansens (?) og Peder Andersen om at det i deres tid var ydet 4-5 og 6 merker smør til overvekt i Hospitalet. Dessuten fremlagt Dominicus Braumanns seddel på 7 rd. for 1 skpd. mel som Jacob Brandt beholdt og fremvist biskop Henning Stockflets brev om at de fattiges rente måtte innfordres, og de som stod tilrest ta dom på sitt feste, dat. 28/5 1663. De stevnede møtte ikke. Utsatt.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network