Tingbok 5
Side 86.

1671 9. okt. holdtes saketing på Vinsnes i Fet. Lensmann: Peder Jølsen, lagrettemenn: Ole Nerdrum, Erik Jahr, Gulbrand Hovin, Søren Hage, Hans Skårer og Elias Hoff. Tienden ble angitt. Ltn. Philip Hacke hadde stevnet Jens Løken for å ha solgt sin dragonhest til Iver Teig. Jens møtte ikke, og saken ble utsatt en dag.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network