Tingbok 6
I Jesu Navn.

Anno 1672 den 26 august, etter Matrone Kirsten sal. Jens Paulsens begjæring skal besiktes og taxere Tomter i Rellingen. Overværende hennes fullmekig Jens Hjort og på stifskriver Johan Gårmans vegne, hans fullmektig Paul Ibsten. De 12 lagrettemenn:

Ole Grini, Ole Narvestad, Ander Østegård, Erik Jahr, Haftor Grini og Anders Årnes.

Tomter gårds bygninger: - Stuen er gammel, dog med godt tak og derfor ingen åbot kunne pålegges. - Rommet derhos er råtnet på veggen på den østre side som må kledes med bord, og taket er noe forfallent kan koste å betale snekkeren 1 ½ rd. - På svalen for døren må bekostes et nytt tak, kan koste 1 ort. - Fehuset er nytt og vel ved makt holden. Laden behøver på den søndre side å syes med bord, og taket må forbedres over alt. kan koste 4 rd. - Et gammelt loft som av alder er nedråtnet, synes ei å gjøres nyttig igjen å oppbygges. - Stolpeboden vil forbedres på taket. Kan koste 1 rd. - Størhuset er vel ved makt holden, dog noe gammelt. - Tjonen er skakk, må oppveies. Kan koste 1 rd. - Hvilken gård Tomter sal. Jens Paulsens enke og hennes sal. Mann har brukt i 2 år.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network