Tingbok 1. Nedre Romerike
Sorenskriver Jens Hansen Giedde.
Fet
Side 1 b

1663, 15. januar på Berger i Fet på en rettergang forsamlet. Lensmann Peder Jølsen.

Lagrett: Peder Vinsnes, Asmund Tien, Jon Skjelver, Halvor Skjelver, Gunder Balsnes og Peder Tien.

Oluf Berger hadde ved en rigens stevning dat. Akershus 31. aug. 1622 hidciteret (stevnet) Alf Arnesøn Bryn etc. og consortes (medinteressenter) angående uriktige innløsning av Callipsgods i Berger.

Oluf Berger fremla salig Thosten Arnesøns brev (skjøte) på 2 skippund i Berger av Callips gods for dets innløsning etc. Dat. 10. okt. 1636. Dessuten innga han et skiftebrev forrettet av sorenskriver Hans Carstensen og lagrett 20. sept. 1660, utgitt (i) anledning det enhver av alle medarvinger er tilfalt til innløsning etc. Oluf Berger deretter hevdet at de av hans medarvinger som er tilfunnen (berettiget?) å innløse av Callipsgodset i Berger, de bør også betale ham hans innløsningspenger, enhver forholdsvis av de som ikke har innløst det.

Anders Thostensen fra Aker herred møtte for å svare til saken og fremla fullmakt fra Alf Arnesøn Bryn m.fl., dat. 7. januar 1663. Heri hevdes det at saken ikke skulle vært stevnet hit, men til Østmo eller til deres verneting (Grue eller Hof). Anders Thorstensen sa han hadde ikke flere bevis å fremlegge nå, men de skal fremlegges i sin tid. Saken utsatt 6 uker.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network