Tingbok 1
Side 95

2/12 1663 sake- og våpenting på Årnes i Rælingen.

Lagrett: Amund Ullern, Gulbr. Hovind, Brynild Nerdrum, Truls Nerdrum, Oluf Vestegård, Gunder Balnes.

Foged Jens Paulsen lot lese Chrf. Didriksens skjøte på endel gods han har solgt ham, hvorav i Fet Tønnerud 5 lpd., Schjatvedt og en bekkesaggrunn 5 lpd., Støtterud øde 2 ½ lpd., dat. 16/9 1663.

Asmund Tien lot lese skjøte på 1 ½ lpd. og en søsterlodd av 1 ½ remol i nedre Tien utstedt av Arne Aas 22/1 1653, solgt Aasmund for 9 rd.

Fogden hadde stevnet alle som bruker sager i Fet for resterende bord- og sagmesterskatt. Ingen av dem møtte. Avsagt: De som skylder, betaler innen 14 dager. De bord som er ved sagen forblir i arrest, og hvis det ikke dekker skatten, skal fogden la seg tilvurdere sagene og sagredskapene.

Gjestgiver i Rælingen Ane (Arne??) Aarnes, i Fet Ole Løken.

Sagenes taksering ble opplest og godtatt og forseglet av takstmennene.

Fogden stevnet postmennene i Fet Oluv By og Thosten Aamodt fordi brever han sendte fra Høland forleden fredag og lørdag skulle vært med posten til København, til hr. stattholder og andre.

Oluf By sier Thosten Moe (i Høland) kom til ham i lysningen lørdag morgen og sendte straks brevet til Aamodt, hvor det var middag. Helge Midtskog vidnet at brevene kom ved hans gård i gryningen. Oluf Aamodt (Thorsten er stevnet?) sier at brevet ikke kom før over middag og han sendte det straks til Li med sin dreng. Oluf By kom dit gående og sa det skal være i byen til middag. Hans Hval tilsatt som skysskaffer.


Updated July 1, 1997 - The Viking Network