Norsk / English

LRF ble opprettet i 1987 av Wigo H. Skråmm og Nils Steinar Våge. Vi var den gang begge ansatt ved Østersund ungdomsskole  i Fet. Hovedmålet var å bruke lokalhistoriske kilder i samfunnsfagundervisningen i barne- og ungdomsskolen. Med utgangspunkt i et lokalhistorisk arkiv vi hadde bygget opp over mange år, begynte vi å utarbeide undervisningsopplegg for barneskolen og tilrettelegge arkivmaterialet for valgfag i lokalhistorie i ungdomsskolen. Da vi senere begynte å legge de mest sentrale historiske kildene som kirkebøker og folketellinger inn på data, meldte straks flere brukere seg som f. eks. videregående skole, slektsgranskere, bygdebokforfatteren i Fet, kulturetaten i kommunen, brukere av folkebiblioteket, studenter fra universitetet og andre historieinteresserte. Behovet for datamaskin meldte seg da vi så mulighetene til å bruke den i historieundervisningen. Med tverretatlig støtte kjøpte vi inn utstyr til prosjektet.

Samarbeispartnere
RUBREG. Yngve Skråmm Kåre A. Andersen Fet folkebibliotek

Lokalhistoriske tilbud i Fet
Glimt fra Fethistorien
Emigranter fra Fet får hjelp med slektsgranskning
Lokalhistorisk Arkiv Fet

Besøksadresse:
Nils Steinar Våge - Wigo H. Skråmm
Fetveien 477, 1900 Fetsund, Norge
Tlf: +47 63 88 19 88  Fax: +47 63 88 45 44
Epost: nilssv@viking.no - wigo@viking.no


Oppdatert  22. oktober 1999 -  The Viking Network