Fet folkebibliotek

Daværende biblioteksjef i kommunen, Dagny Juvkam, fattet straks interesse for prosjektet. Hun så mange muligheter for folkebiblioteket ved å ha lokalhistoriske kilder lagret i databaser tilgjengelig for publikum. Dessuten så hun i dette prosjektet en begynnelse til at biblioteket vil framstå som et informasjonsteknologisk ressurssenter. Derfor presenterte hun mulighetene for Statens Bibliotektilsyn som i løpet av en treårsperiode bevilget midler til maskin- og programvare, registrering av flere kilder og opplæring av personalet. Alle dataene som er registrert ved Lokalhistorisk ressurssenter er overført til Fet folkebibliotek, og brukergruppen blir stadig større.


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network