Kåre A. Andersen og RUBREG

Databaseprogrammet RUBREG er utarbeidet av Kåre A. Andersen til bruk av analyse av historiske kilder. Programmet brukes i dag av lærere på alle nivå i skolen og på høyskoler og universitet.

Kåre A. Andersen har vært vår uvurderlig faglige støtte i alt registreringsarbeidet. Han har utarbeidet alle våre registreringsskjemaer for at alt materialet skal være kildetro. Vi har ikke veket fra originalkildene, og derfor er LRFs materiale fullstendig kildetro.

Andersen har hele tiden vært vår nære samarbeidspartner mht tilrettelegging og bruk av det dataregistrerte kildematerialet. Sammen med han har vi arrangert kurs og seminarer i bruk av lokalhistoriske kilder lagret i databaser. Målgruppen har i første rekke vært ansatte i kulturetaten og lærere ved grunnskoler og videregående skoler


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network