Yngve Skråmm

Yngve Skråmm har vært vår nødvendige datatekniske hjelper og rådgiver. Han har i tillegg til dette skrevet veiledningshefter i slektsgransking og manualer og brukerveiledninger. Dessuten har han lært opp undertegnede i bruk av all programvare, og undervist på de fleste kurs vi har arrangert.

Kursheftene og brukerveiledningene er utarbeidet for alle typer brukere av databasene. Alle eksemplene i heftene er tatt fra databasene som vi har registrert. I forbindelse med en mellomfagsoppgave i musikk utviklet han et kildetro skjema for registrering av noter.


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network