Andre brukere av databasematerialet

Brukerfrekvensen på databasene øker stadig. Tilgjengeligheten til materialet ble kraftig økt ved at det ble plassert en kopi på Fet folkebibliotek. Stadig flere slektsgranskere oppsøker folkebiblioteket for å finne sine aner. I den forbindelse har vi laget en brukerveiledning for slektsgranskere. Veiledningsheftene er laget av Yngve Skråmm. Pr. brev og telefon får både folkebiblioteket og LRF stadig flere henvendelser fra både forskere, slektsgranskere og etterkommere av utvandrere til USA.

Reiste dine slektninger til USA?


Updated 23 March 1998 -  by The Viking Network