LAF 

Lokalhistorisk 
Arkiv Fet

Til lag, foreninger og enkeltpersoner i Fet !

Kontaktperson: Vidar Amundsen, 1903 Gan
Tlf. 63 88 35 22

Disse har allerede levert inn arkivalia til LAF:

LAF (pr. 15.02.00)
Dalen Ungdomslag Fet og Rælingen sparebank (fotogalleri)
Fet pensjonistforening (2 arkivgivere) Sivilforsvaret
Fellesforb. for sang og musikk Fet kretssykekasse
Fet bygdekor (2 arkivgivere) Indre Akershus Blad (innbundet årgang)
Fet Gym- og turnforening Fet forsyningsnemd (krigsårene)
Fet kommunale el.verk Nordre Roven Vannverk
Fetsund meieri Fet folkebibliotek
Dalen Arbeiderlag Fet idrettsforening
Protokoll fra kjøpmann (ukjent) Håkon Buvik - div. skriv
Tyrihjellen Vel Fet orienteringslag
Fet torvstrølag  Fetsund ungdomslag
Fet bondekvinnelag  Fetsund kameraklubb
Fet åndssvakeforening Gahnsbrugets skolekrets
Fet historielag  Gan folkeskole
Gansdalen Innkjøpslag Dalen folkeskole
Enebakkneset skole Roven folkeskole
Enebakkneset skolesparekasse Fetsund folkeskole
Enebakkneset Telefonselskap Åkrene skole
Enebakkneset Røde Kors Falldalen skole
Enebakkneset el.forsyning  Varåens brugsskole
Enebakkneset Innkjøpslag Jahren skolekrets
Enebakkneset Guttemusikkorps  Øvredalen skole
Enebakkneset Sangforening  Fet framhaldsskole
Gamle skriv - år 1723 m.fl.  Riddersand folkeskole
Arbeidsformidlingen i Fet  Fet skoleråd
Lærernes vikarkassefond Fet bygdebok (arkivet til forfatteren)
Abbortjernledningen Fet skolebibliotek
Fet heimstellnemd Dalen Idrettslag
Tilsynsutvalget Åkrene skolekrets Protokoll - ukjent
Syklubben "Bien" - Enebakkneset "Sjøormen" - ukjent
Fet krets av Røde Kors Dalen sangkor
Trygdenemda i Fet Fet menighetskor
Fet kommunale pensjoniststyre Gansdalen bondekvinnelag
Fet byggebank "Ordførerens" - trekkspillorkester
Åkrene skolekrets - opptaksbok Enebakkneset Indremisjon
Innkvarteringsnemder i Fet Gansdalen Indremisjon (kvinneforening) 
Landskyld Fet og Rælingen Enebakkneset Blindesakslag 
Fet hesteavlslag Enebakkneset Røde Kors - dameforeningen
Fet Indremisjons Ungdomslag Fetsund Indremisjon
Fet grunneierlag (Gansdalen)  Dalens meieri

Lokalhistorisk Arkiv Fet
Besøksadresse: Fet Lensemuseum, Lund, 1900 Fetsund
Tlf. 63 88 09 11


Oppdatert 15. februar 2000 Lokalhistorisk Ressurssenter Fet