Arkivmaterialet

Det lokalhistoriske arkivet inneholder ca. 400 enheter. Det er bøker, artikler, kart, bilder, illustrasjoner, undervisningsopplegg og kopier av primærkilder. Arkivet finnes både på Østersund ungdomsskole og Fet folkebibliotek.

Fet kulturkontor og den lokale banken gav støtte til innkjøp av arkivskap og utstillingsmonter. På denne måten ble materialet systematisert og sikret. For å gjøre materialet kjent for andre enn skolene stilte vi ut deler av det på rådhuset og i to banker.

Arkivsystemet ble bygget opp i samarbeid med Fet folkebibliotek, Statens Bibliotektilsyn, Universitetsbiblioteket og NAVFs EDB-avdeling for humanistiske fag.


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network