Undervisningsopplegg basert på arkivmaterialet

De første undervisningsopplegget ble kalt "Fet på 700-tallet", og det ble utarbeidet for barneskolen. Her viser vi hvordan en gård ble etablert og drevet i Fet i merovingertiden (600-700-tallet). Opplegget består av fem korte teksthefter. Til hvert av heftene er det utarbeidet et oppgavehefte. Skolene i Fet kjøpte opplegget, og gjennomfører det i hvert år på barnetrinnet.

Undervisningsopplegg basert på databasematerialet.

Det er laget undervisningsopplegg på alle trinn i skolen. I barneskolen i Fet har f. eks. to lærere utarbeidet et opplegg som er basert på manntallene 1665 og 1701 og folketellingen fra 1801.

Wigo H. Skråmm har i flere år hatt valgfaggrupper i lokalhistorie ved Østersund ungdomsskole der databasematerialet har blitt brukt som hovedkilder. Dessuten har han kontinuerlig veiledet kolleger i bruk av slike kilder i samfunnsfagene, spesielt i integrerte opplegg mellom samfunnsfagene og matematikk/statistikk.

Ved Skedsmo videregående skole gav KUF Nils Steinar Våge dispensasjon fra fagplanen i historie i årene 1991-93 for å kunne integrere folketellinger, kirkebøker og arkeoloiske løsfunn i historieundervisningen både på VK I og VK II. Alt materialet som ble brukt, var registrert av LRF.

Skolene i kommunen bruker kildene stadig mer fordi alt materiale er lagt inn på skolenes maskiner. Dessuten er det stadig flere elever fra videregående skole som bruker darabasene i forbindelse med særemne om stedsnavn og prosjektoppgaver i historie.


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network