Navn fra en gård kan fortelle litt om virksomheten på gården:
Hestehavna Beiteområde for hestene
Kalvelykkja Beite for kalvene
Lauvhesja Her tørket de løvet som ble brukt til dyrefor
Slåttemyra Slo gress her som ble brukt til dyrefor
Linlykkja Åker hvor de dyrket lin
Kålhagan Jorde hvor de dyrket kål
Karvebakken Her vokste det karve
Kjona Hus som ble brukt til å vaske klær i
Bleikvollen Bakke hvor de bleiket laken og annet hvitt tøy
Torvmåsan Tok torv til brensel her
Kvennhusbekken Bekk hvor de hadde kvern
Sagholen Stod et sagbruk her
Setra Sommerstøl for husdyra
Gjeddevika God fiskeplass for gjedde
Småtjernposten Elgpost ved Småtjernet
Kjellerlia Lå en jordkjeller her


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network