Hvem gjorde militærtjeneste i Fet i 1701 og 1801?

I 1701 var det ca. 1050 innbyggere i Fet. Tabellen nedenfor forteller oss fordelingen av soldater mht gruppetilhørighet og våpengren:

Våpengren Oppsitt Bondes Husm Sagm Tjenere Sum
Dragon 1 3 4 10 18
Dragondreng 1 5 6
Dragonsersjant 1 1
Dragontambur 1 1
Reservesoldat 1 2 1 7 11
Soldat 3 2 7 2 3 17
Vervet soldat 1 1 2
6 9 13 3 25 56

Soldater i 1801.

Av de 2052 innbyggerne i Fet i 1801 var det 91 som dette året utførte militærtjeneste. Den yngste soldaten var 18 år og den eldste var 54 år. Gjennomsnittsalderen på Fet-soldatene var i overkant av 25 år. Det var bare en offiser og to korporaler. Blant soldatene i Fet var det 16 husmenn, 23 gårdbrukere, 36 tjenere og en håndverker. Resten har ikke oppgitt hva slags yrke de har.


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network