Fattige i Fet i 1801

Folketellingen kan fortelle oss at det var 32 fattige i Fet i alderen 34 til 85 år. Av disse var 10 ugifte, 15 var enker, 4 var enkemenn og 3 hadde familie. Om disse står det i merknadsrubrikken i folketellingen at de "nyder almisse av sognet"


Updated 23 March 1997 -  by The Viking Network