Engelsk

Lokalhistorisk Ressurssenter Fet

Glimt fra

 Fethistorien

(Smått og stort om Fet i nær og fjern fortid)

d-mus64.jpg (38400 byte)
17. mai 1864

  Ny: Kongsvingerbanen kommer til Fet. Se Næringsliv

Viktige årstall

NB! Tekstene er avskrifter og kan inneholde feil!

Andre lokalhistoriske tilbud:

Fet år 2000: Fet gjennom 1000 år
Emigranter fra Fet får hjelp med slektsgransking
Lokalhistorisk Arkiv Fet
Lillestrøms historie
Fetelevers lokalhistorieprosjekter

Oppdatert  februar 2001 -  Lokalhistorisk Ressurssenter Fet