j_pind.gif (20619 byte)

Lov og orden

Bhus1.gif (35433 byte)

Lensmann 1825-62:
Johan Christian Pind

Huset i Gansdalen 
hvor razziane ble foretatt i forbudstiden

Tingordningen ca. 1350 til første del av 1600-tallet
Lensmenn i Fet fra 1520 til i dag
Tingbok for Nedre Romerike: 1663 - 1677
Kirketukt i 1743
Forbudstiden

Oppdatert 23. juni 2000 -  Lokalhistorisk Ressurssenter Fet