Lensmenn i Fet og Rælingen fra 1520 til i dag

Kilde: Tavle fra herredshuset i Fet, utarbeidet av Sverre Heggtveit og oppdatert av LRF

Navn

Ansatt

Harald Asak 1520 -
Anders Aamodt 1593 -
Simen Balnes 1612 - 1615
Hovald Faller 1617 -
Haftor Fjerdingby 1620 -
Torer Skjelver 1620 årene, 2 ganger
Ole Hval 1627 -
Hovald Jølsen 1630 - 1645
Reyer Store Strøm 1647 -
Svend Nerdrum 1650 - 1655
Peder Christoffersen Jølsen 1655 - 1689
Rasmus Gan 1682 -
Jens Pedersen Jølsen 1690 - 1710
Hans Evensen Jølsen 1711 -
Peder Jensen Jølsen 1719 -
Jacob Trondsen Holter 1720 -
Peder Olsen Nerdrum 1730 - 1745
Ole Pedersen Nerdrum 1745 - 1776
Peder Olsen Nerdrum 1776 - 1800
Ole Pedersen Nerdrum 1800 - 1824

Lensmenn fra 1825

Johan Christian Pind 1825 - 1862
Gabriel A. Faye 1862 - 1904
Thorvald Tveter 1904 - 1923
Sverre Heggtveit 1923 - 1968
Arvid Ruud 1968 - 1887
Terje Staum 1988

Lensmannsetaten

Lensmannsetaten er gammel, sannsynligvis den eldste tjenestemannsinstitusjon i landet. Den går tilbake ca. 700 år, til kong Sverres tid, år ca. 1202 - 1205. Den er omtalt i Det Norske Folks Historie (3. del, side 480) og i kong Magnus Haakonssons retterbok for Færøyene våren 1273.


Oppdatert  23. april 1999  Lokalhistorisk Ressurssenter Fet